W Tleniu powstanie plus energetyczne osiedle Energiale!

W Tleniu powstanie plus energetyczne osiedle Energiale!

Podpisaliśmy Akt Notarialny na zakup działki o powierzchni blisko 6 hektarów w miejscowości Tleń, na której powstanie plus energetyczne osiedle PED (Positive Energy District) kilkudziesięciu domów Energiale.

Inwestycję w Tleniu etapujemy:

1️⃣ Etap – budowane obecnie dwie plus energetyczne Wille Apartamentowe Energiale Garda na działce 2300m2.

2️⃣ Etap – Plus Energetyczne Osiedle kilkudziesięciu domów Energiale Como i Comforto

➡️ Obie działki położone są w centrum miejscowości Tleń w sercu Borów Tucholskich w odległości 350 metrów od siebie.

W Tleniu zbudujemy pierwsze w Polsce osiedle plus energetyczne, będzie to jednocześnie
pierwsze w Polsce osiedle „PED”.

☀️ Positive Energy District (PED) – to obszar który rocznie produkuje co najmniej tyle energii, ile zużywa. Celem naszego PED nie jest bycie wyspą odizolowaną od reszty systemu elektroenergetycznego, ale raczej funkcjonalną i elastyczną częścią-komponentem większej całości. Warunki klimatyczne na całym świecie wymuszają kompleksową integrację odnawialnych i rozproszonych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym, a także efektywne wykorzystanie energii
i istniejącej infrastruktury.


Modele biznesowe w sektorze energetycznym zmieniają się i stają się coraz bardziej zorientowane na konsumenta. Konsumenci – prosumenci, odgrywają aktywną rolę w dostawach energii. Sposób, w jaki należy zarządzać siecią energetyczną, a także interakcje między wszystkimi uczestnikami łańcucha wartości w produkcji, magazynowaniu i przesyle energii, powinny stać się bardziej bezpośrednie, prostsze, intuicyjne, zautomatyzowane.


⚡ Ograniczenie strat energii na przesyle, maksymalna autokonsumpcja, optymalizacja alokacji wytwarzanej energii oraz zwiększenie stabilności systemu to cele lokalnych społeczności energetycznych, które mają doprowadzić do powstania plus energetycznych obszarów, osiedli a nawet dzielnic a docelowo i całych miast.

Pierwsze w Polsce Samowystarczalne Energetycznie Osiedle Energiale

Inwestycja w Tleniu - poznaj ofertę