Dom w naszym życiu pełni funkcję absolutnie wyjątkową. Dom jest naszą bezpieczną, spokojną przystanią, azylem, naszą oazą, miejscem, w którym czujemy się komfortowo. Domy traktujemy zawsze z wielkim szacunkiem. W Energiale mamy pełną świadomość globalnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem środowiska naturalnego. Liczona w dziesiątkach lat nadmierna eksploatacja Ziemi, poważanie osłabia zdolność przyrody do podtrzymania życia, funkcjonowania społeczeństw i całych gospodarek. Postępująca urbanizacja, a także dotychczasowe absolutnie szkodliwe modele produkcji i konsumpcji powodują, że przyroda ulega wyniszczeniu w tempie szybszym niż kiedykolwiek wcześniej.

Dlatego też, z szacunku do natury i z szacunku do naszych klientów, najwyższą uwagę przykładamy do całego procesu projektowania, kompletacji, budowy oraz użytkowania naszych zielonych domów. Domy Energiale powstają w pełnej harmonii z naturą, zgodnie z zasadą zrównoważonej produkcji i zrównoważonego rozwoju. Z poszanowania dla Planety Ziemi i Matki Natury jako jedyni w Polsce proponujemy absolutnie nową jakość i innowacyjne rozwiązania, czyli w 100%zielone domy Energiale.
Niebawem skierujemy do sprzedaży pierwszą partię (12 domów Garda) Wieś Zalewo, Mazury Zachodnie